Beysivder

Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği

728 x 90Divriği, Sivas ilinin bir ilçesidir. Türkiye'nin en zengin demir yataklarına sahiptir. 


Konum


Sivas'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde kalan,Yukarı Fırat bölümünün İç Anadolu sınırı yakınındadır.İlçenin yüzölçümü 2.782 km2 dir.Kuzeyde imranlı ve Zara ,batıda Kangal ,güneyde Malatya,doğuda Erzincan İlleriyle çevrilidir.Yüksekliği deniz seviyesinden ortalama 1240 metredir.Yükseklik 1150-1400 metreden başlar.Yüksek ve sert dağlarla çevrili olması ulaşımda zorluklar meydana getirir.İlçenin dış bağlantısı belli bazı geçit ve yollarla mümkün olmaktadır.Sivas'a demiryolu ile 179,kaarayolu ile 168 km'lik yoluyla bağlanır.Zara-Arapkir yolu ise ulaşıma pek elverişli değildir. İlçe Çaltı suyu vadisinden dar bir ova içinde kurulmuştur.Jeolojik yapısı 2. ve 3. zaman izlerini taşır. 

Yeryüzü şekilleri


Divriği,Torosların kuzeydoğuya açılan ve Doğu Anadolu dağlarıyla birleşen kollarının belirlediği dağlık bir alanda yeralır.İlçe alanının kuzey kesimini Tecer dağlarının uzantısı olan Çengelli Dağı (2596 m) ,Delidağ (2150 m),Efendi,Göldağı ve Akdağ, güneyde Yama, Demirli, Geyikli Dağları güneydoğusunda Sarıçiçek,doğusunda Iğımbat Dağı ve batı kesiminde Dumluca yer almaktadır.İlçenin güney sınırında volkanik kökenli Yama Dağı (2631 m ) bulunmaktadır. 

Başlıca yaylaları;Yama,Sarıçiçek,Göldağı,Eğrisu,Demirli ve Dumluca olmakla beraber birçok köyün kendine ait yayları vardır.Dağların yüksek ,serin ve yaylacılığa elverişli şekilde otlaklarla kaplı olması,ayrıca toprak veriminin düşüklüğüde yaylacılığı ön plana çıkarmıştır.
Arapkir-Divriği arasında Mamahan Geçidi,güneyden Malatya ile Gölçebel geçidi, Sincan Nahiyesi ile Kangal arasında Kısıkbel,Delidağ üzerinde Delidağ geçidi,Divriği-Kangal arasında Karasar geçidi ve Kemaliye ile Divriği arasında Ortaköy geçitleri ile ilçeye bağlantı sağlanır.